Hospitality Management – Evenemang och globala trender inom turism

Kurskod R253203
Studiepoäng 5
Goals

Den studeranden förväntas efter avslutad kurs kunna redogöra och analysera:
– Olika typer av evenemang
– Olika perspektiv på evenemang
– Organisationer bakom evenemang
– Planering av evenemang
– Finansiering och sponsring av evenemang
– Marknadsföring av evenemang
– Utvärdering av evenemang
– Viktigaste globala och lokala trenderna inom turismnäringen
– Var man hittar trendrapporter

Contents

– Grundläggande kartläggning av lokala och globala evenemang
– Olika synsätt på evenemang, planerade vs oplanerade evenemang
– Att planera och genomföra ett evenemang
– Praktisk planering av evenemang t.ex. konferenser och möten
– Hur finansieras evenemang
– Sponsorering
– Hur kan man utvärdera ett evenemang
– Globala trender inom turismnäringen- kartläggning
– Trender inom konsumentbeteende- kartläggning
– Lokala trender, vad pågår i närområdet

Attendance

Totalt ca 133 h arbete varav ca 40 h schemalagd tid.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkända presentationer och inlämningsuppgifter/hemtentamen

Material

Allen, J. (2000). Event planning. The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events. Toronto: John Wiley & Sons.
Conrady, R. & Buck, M. (Ed.). (2012). Trends and issues in global tourism 2012. Berlin: Springer.
Davidson, R. & Cope, B. (2003). Business travel: conferences, incentive travel, exhibitions, corporate hospitality, and corporate travel. Harlow: Financial Times.
Getz, D. (2012). Event Studies: theory, research and policy for planned events. New York: Routledge.
Masuhr, B. (2007).) Kongresshandboken – om konsten att skapa möten för många människor. Stockholm: Koala Publishing.
Rogers, T. (2007) Conferences and conventions – a global industry. 2. Ed. Oxford: Elsevier. Butterworth-Heinemann.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

artiklar från media och bloggar, vetenskapliga databaser, undervisningsmaterial

Documentation

Kursvitsordet noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering bedöms kursen som godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, egna presentationer, inlämningsuppgifter

Other

Självstudier bedrivs i stor utsträckning under kursen.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 19:49