Hospitality Management – Vinlära 2

Kurskod R222202
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande :
– kunna kvalitetsbedöma olika viner
– ha en helhetsbild över vinvärlden
– känna till användningsområdena för olika viner
– känna till druvornas grundkaraktär
– kunna hantera olika viner korrekt

Contents

Vinländer
Druvsorter
Vinprovningsmetodik
”Vinhantverk”

Attendance

Ca. 80 t.
Aktiv närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen
Ett praktiskt prov
En inlämningsuppgift

Material

Lindberg, J. (2004). Systembolagets kartbok över vinområden. Stockholm: Systembolaget. 128 s.
Övrig kurslitteratur meddelas senare.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
En del kopior delas ut under kursen.

Prerequisite

Vinlära 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Lektioner och praktiska vinprovningar

Utskriven 31 oktober 2020 kl 20:38