Hospitality Management – Praktiskt restaurangarbete

Kurskod R091102
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad arbetsplatsförlagda utbildningen skall den studerande ha insikt i arbetstekniker och färdigheter inom restaurang.

Contents

Den studerande är i första hand själv ansvarig för kontakterna till potentiella praktikplatser
Praktikplatsen ska vara restaurang med fullständiga rättigheter.

Attendance

Omfattningen av praktiken är 4 veckors heltidsarbete.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna arbetstiderna.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkänd av praktikplatsen bedömd praktik, samt skriftlig rapport och utvärdering.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Teaching methods

Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna och de regler som gäller för arbetsplatser i enighet med landests kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Other

Övrig information finns att tillgå på Högskolans hemsida.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 04:41