Hospitality Management – Tyska grundkurs

Kurskod R033103
Studiepoäng 3
Goals

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– hjälpligt kunna uttrycka sig i tal och skrift, framför allt i arbetssituationer,
– samt ha kännedom om den grundläggande tyska grammatiken

Contents

Textläsning, kommunikationsövningar, grammatik med övningar, fackterminologi

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Kelkka, P., Pihkala-Posti, L. & Schatz, R.(2011). Kurz und gut: 1-2.Texte. Helsingfors:Schildts & Söderströms.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kompendium

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, parövningar, enskilt arbete

Utskriven 24 oktober 2020 kl 21:13