Hospitality Management – Basic Safety - Första hjälp

Kurskod S0810011-3
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010 Kapitel VI, sektion A-VI/1 och tabell A-VI/1-3.
Den studerande kan vidta rätt åtgärder vid ett sjukdomsfall eller olycksfall ombord.

Contents

– bedömning av olyckplatsen och skadades behov av hjälp
– första hjälputrustning och förbandsmaterial
– akuta sjukdomsattacker
– återupplivning
– sår och blödningar
– skall-, nack- och ryggskador
– stukningar, frakturer, luxationer
– chock
– brännskador
– köldskador, hypotermi
– förgiftningar
– prioriteringar, bårar, transportställningar
– överlämnande av patient till sjukvårdspersonal

Kursen är utformad med beaktande av kraven för FRK förstahjälp kurs I

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Descriptive assessment

Aktivitet under föreläsningar och övningar.
Skriftlig tentamen.

Material

WHO, International Medical Guide For Ships, ISBN 92 4 154231 4
Sjöfartsstyrelsens fartygsapoteksbeslut, 2015
Första hjälputrustning och -material
Övningsdocka för basåterupplivning

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd kurs ger ett kursintyg.

Teaching methods

Föreläsningar och praktiska övningar.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 21:55