Hospitality Management – Arbetsplatsförlagd utbildning 1

Kurskod R492104
Studiepoäng 24
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i tekniker och färdigheter inom hospitality branschen. Den studerande ska kunna reflektera över olika metoder och sätt att arbeta. Studerande ska kunna reflektera över kundbetjäning och olika gästers behov.

Contents

Praktikplatsen ska godkännas av den praktikansvariga läraren. Praktiken görs med fördel utanför studieorten. Praktikplatsen ska vara på ett hotell (minimum 3 stjärnor) eller på en restaurang med fullständiga rättigheter. Andra möjliga praktikplatser kan vara resebyråer, turistbyråer, flygbolag etc.

Attendance

Praktiken omfattar ca 650 timmar, vilket motsvarar 16 veckors heltidsarbete.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivarna angivna arbetstiderna.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkänd och av arbetsgivaren bedömd praktik samt skriftlig rapport, muntlig presentation och utvärdering.

Material

Godkänd och av arbetsgivaren bedömd praktik samt skriftlig rapport, muntlig presentation och utvärdering.

Prerequisite

Den studerande ska ha minst 60 sp avklarade.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Underkänd, Godkänd.

Teaching methods

Den studerande ingår ett avtal med Högskolan på Åland och med praktikplatsen angående praktikperioden, vilket undertecknas av alla tre parter. Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivarna angivna arbetstiderna och de regler som gäller för arbetsplatsen i enlighet med landets kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Other

Information om praktiken schemaläggs och hålls av praktikansvarig lärare.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 00:08