Hospitality Management – Praktisk catering

Kurskod R322301
Studiepoäng 3
Goals

Den studerande
– ska kunna genomföra ett cateringtillfälle med kundens önskemål i fokus
– förstå vikten av en helhetsupplevelse för gästerna då det gäller mat, dukning, lokal, dekorationer

Contents

Vi planerar och genomför ett eller flera cateringtillfällen i samråd med kund. Den studerande får delta i hela processen från idé till slutprodukt.

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Avslutande skriftlig rapport.

Material

Läraren tillhandahåller. Litteraturen beror på uppdraget.

Prerequisite

Matoperationer 1 och 2

Documentation

U,G VG

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten, fokus ligger på det praktiska genomförandet.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 20:55