Hospitality Management – Marknadsföring 2

Kurskod R183103
Studiepoäng 5
Goals

Målsättningen med kursen är att den studerande efter en avslutad kurs skall:
– Känna till tjänsters karaktäristika och dess påverkan på marknadsföringen samt kunna redogöra för hur kvalitet uppkommer i tjänsteprocessen
– kunna analysera, definiera och tillämpa olika strategier / metoder för att skapa värde i relationerna med kunder, anställda och övriga samarbetspartners

Contents

Tjänsters karaktäristika och dess påverkan på marknadsföringen
Kvalitet hos tjänster och relationer
Extern marknadsföring, interaktiv marknadsföring och intern marknadsföring
Utvärdering och analys av marknadsföringsinsatser.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid genomgång av övningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen
Övningsarbete

Material

Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2012). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Studentlitteratur AB: Lund
Parment, A. & Söderlund, M. (2010). Det här måste du också veta om marknadsföringen. Malmö:Liber
Ström, P. (2010). Sociala medier – gratis marknadsföring och opionionsbildning. Malmö: Liber

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Enligt kursledaren

Prerequisite

Avklarad kurs Marknadsföring 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas. För att erhålla vitsordet Vg måste man förutom utmärkta studieprestationer i kursen klara av att hålla alla givna ”deadlines” inom kursen.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 06:57