Hospitality Management – Finska, nivå 1

Kurskod R032102
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och mitt arbete. Jag börjar förstå det mest förekommande ord och ordförråd inom min bransch. Jag kan ge korta och enkla svar som berör mig själv. Jag kan skriva mycket enkla meddelanden. Jag börjar klara mig i de vanligaste rutinmässiga servicesituationerna, t.ex. på en restaurang, på ett hotell samt i kundkontakter inom turism. Jag kan använda ordböcker/-listor som resurs.

Contents

Ord, texter och övningar om t.ex teman ”small talk”, länder och språk & resor, e-post, familj, vardag, restaurang och hotell. Inom grammatiken gåt man igenom verblära, frågor samt frågeord, adjektiv, genitiv, ägandeform, partitiv, lokalkasus samt imperativ. Färdighetsnivå A1 (A2) enligt den europeiska referensramen för språk.

Attendance

Obligatorisk närvaro, minimum 75 %

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Humanistinen ja kasvatusala

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Aktivt deltagande med minst 75 % närvaro, godkända inlämningsuppgifter. Tentamen. U-G-VG

Material

Material för A1 nivå: t.ex. Gehring S.& Heinzmann S. (2010) Suomen Mestari 1. Finn Lectura
Annat lämpligt material.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via Högskolans hemsida

Prerequisite

En grundkurs i finska rekommenderas (Basic Finnish).

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. Vid validering används vitsörden Godkänd.

Teaching methods

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 12:28