Hospitality Management – Restauranglära

Kurskod R021201
Studiepoäng 3
Goals

Efter genomgången kurs skall den studerande;
– Ha grundläggande kunskaper i serverings och kassateknik
– Kunna arbeta självständigt i sal
– Behärska olika sätt att servera
– Förstå vikten av att bemöta kunder på rätt sätt

Contents

– Restaurangen som arbetsplats
– Servitörens roll i olika typer av restauranger
– Metoder och teknik vid servering av mat och dryck
– Registrering av försäljning, redovisning
– kundbemötande

Attendance

80%. Närvaro krävs för bedömning

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen, uppföljning av arbetsturer, praktiskt arbete

Material

Kursledaren tillhandahåller
Artikelsamling.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G,VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Demonstrationer, praktiskt arbete i sal, inlämningsuppgifter, arbete i grupp

Utskriven 30 oktober 2020 kl 00:25