Företagsekonomi – Redovisning 2

Kurskod B010301
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– Vara insatt i dubbel bokföring, samt frågor som sammanhänger med den externa redovisningen.
– Kunna hantera löpande bokföringstransaktioner och moms i ett ekonomisystem
– Ha grundläggande kunskaper om bokslutets uppgörande och innehåll
– Ha grundläggande kunskaper om inkomstbeskattningen

Contents

Mervärdesbeskattning
Löneräkning
Periodisering
Bokslutets innehåll
Beskattning av inkomster och särskilt av inkomst av näringsverksamhet

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Redovisning/ekonomistyrning

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Inlämningsuppgift, sluttentamen

Material

Tomperi, S. (2005 eller senare). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Bokföringslagstiftningen

Prerequisite

Redovisning 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar

Utskriven 30 november 2020 kl 01:28