Företagsekonomi – Koncernredovisning

Kurskod B241601
Studiepoäng 2
Goals

Efter avklarad kurs är den studerande bekant med koncernbegreppet och den grundläggande tanken med koncernbokslut inom redovisningen. Den studerande är även bekant med tillvägagångssättet för upprättande av koncernbokslut i enklare situationer.

Contents

– Koncernbegreppet, och när en koncern uppstår
– Behovet av, och den grundläggande tanken med koncernbokslut
– Kraven på koncernbokslut i lagstiftningen
– Förvärvsmetodens grundläggande ideer för upprättande av koncernbokslut
– Minoriteter i koncerner

Attendance

Föreläsningar och övningstillfällen, frivilliga

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Redovisning/ekonomistyrning

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Företagsbesök, inlämningsuppgifter, sluttentamen

Material

Johansson, Christer mfl. (2009). Extern redovisning. (3.uppl.). Stockholm: Bonnier Utbildning. (kap 20 Koncernredovisning).
Bokföringslagen, bokföringsnämndens allmänna anvisningar, internetresurser enligt lärarens anvisningar.

Prerequisite

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i redovisning, Bokslutsteori eller motsvarande.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänt/underkänt.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar

Utskriven 06 december 2020 kl 00:41