Företagsekonomi – Lastning och lossning

Kurskod S1722032
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– färdighet i enlighet med STCW 2010 sektionerna A-II/1 och A-II/3.
– kunskap om säker hantering, stuvning och säkring av bulklaster, styckegods, containers, roro-laster och däckslaster till den del det berör fartygets konstruktion och lasthanteringsutrustning.

Contents

– planering av fartygets lastning och lossning med beaktande av effektiv lasthantering, rotation samt påfrestning på skrov och övriga konstruktioner
– lösning av lasthanteringsproblem
– effektiv kommunikation vid lastning och lossning
– utförande av surrning, stämpling och separering
– IMO:s rekommendationer om lastsäkerhet
– lastdokumentation som används ombord
– beräkning av fria vätskeytor
– Sjöfartsverkets stabilitetskrav

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Derret, D.R. (1992). Trim och stabilitet för sjökaptener och styrmän. Helsingfors:Utbildningsstyrelsen.
Formelsamling enligt lärarens anvisning
Andersson, P. (2001). Godsskydd. 1, Lastning och säkring av gods för ökad leveranskvalitet . Göteborg : Mariterm.
ms Miranda – lasthanteringsprogram

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Lastberäkningsprogram

Prerequisite

[S1622042] Trim, stabilitet och stress 1

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, teoretiska beräkningar, övningsexempel, studiebesök

Utskriven 30 november 2020 kl 00:23